Politica de confidentialitate

Am actualizat politicile conform prevederilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in Regulamentul 679/2016. Datele  dumneavoastra  personale  sunt  solicitate, colectate, stocate si  prelucrate pentru urmatoarele  scopuri :

1. in  vederea  facturarii;
2. pentru  transmiterea   materialelor   informative  referitoare  la  produse / servicii si promotii.

Furnizarea  si  acceptul  dumneavoastra  pentru  prelucrarea  datelor  personale vor  fi  tratate  confidenţial,   în  conformitate  cu   Regulamentul  Nr.  679  din  27   Aprilie  2016  privind   protecţia  persoanelor  fizice în ceea  ce  priveşte  stocarea   si  prelucrarea  datelor cu  caracter  personal  şi   protecţia   vieţii   private   în   sectorul    comunicaţiilor  electronice.

Datele  dumneavoastra  cu  caracter personal  colectate  in scopurile  detaliate  anterior  vor fi prelucrate de  catre S.C NEDD’S BEAUTY SALON SRL pana  la indeplinirea  scopurilor  detaliate sau pana la retragerea  consimtamantului  acordat .

In  conformitate  cu prevederile legale  aveti dreptul  de  a va opune prelucrarii  datelor, aveti  dreptul  la informare, modificare  sau stergere  a datelor dumneavoastra  personale, precum si  dreptul de  a depune o plangere in fata autoritatii de  supraveghere si de  a va adresa justitiei.

Orice  solicitare   din  partea  dumneavoastra  cu privire  la  datele  personale, inclusiv retragerea  consitamantul de  prelucrare  sau informare  se  va face prin urmatoarele  modalitati:
-trimitand  o cerere  scrisa, datata si  semnata  la  adresa societatii noastre: Calea Dorobantilor Nr. 124, Bucuresti, Sect. 1
-prin  adresa  de e-mail  a societatii: neddsbeautysalon@yahoo.com

Beauty SPA salon